Spotkanie Prezydenta MKM RP z przedstawicielami firmy Promiler

Dzisiaj tj.18.11.2021r., w siedzibie Klubu MKM RP przedstawiciele firmy Promiler zaprezentowali Prezydentowi MKM RP Panu Andrzejowie Woźniakowi oraz Z-cy Komendanta Miejskiegi Policji w Toruniu, najnowsze urządzenia do badania trzeźwosci kierujących pojazdami. Oferta firmy Promiler dostępna w Regionie Toruń za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.