Podziękowanie od Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego