Walne Zgromadzenie Delegatów

2 grudnia 2023r. w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie Mundurowego Klubu Motorowego RP.