Nadanie tytułu ,, Honorowego Członka Mundurowego Klubu Motorowego RP,,

Dzisiaj tj. 16.12.2021r., w siedzibie klubu, Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP Pan Andrzej , za zasługi dla MKM RP, nadał tytuł " Honorowego Członka MKM RP" nadkom. Krzysztofowi Dankowskiemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.