Przekazanie Policjatom Ruchu Drogowego latarek i kamizelek

W dniu 17 i 19 czerwca 2020 roku Prezydent MKM RP wraz Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jackiem Połomką przekazał policjantom ruchu drogowego latarki i kamizelki odblaskowe.
Policjanci Ruchu Drogowego są członkami MKM RP Region Toruń oraz MKM RP Region Brodnica i MKM RP Region Grudziądz. W imieniu policjantów Regionu Brodnica i Regionu Grudziądz , latarki i kamizelki odebrali Prezesi Regionów.
Wyposażenie dla policjantów Ruchu Drogowego zostało sfinansowane ze środków własnych regionów. Latarki zostały zakupione po testach od Firmy Mactronic.