Podziękowaniedla Pana Andrzeja Woźnika od Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy

 Podziękowaniedla Pana Andrzeja Woźnika od Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy