sprawozdanie z UNIFORM SHOOTING - 8 czerwca 2019

 Sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów strzeleckich Służb Mundurowych ,,Uniform Shooting" - 8 czerwca 2019 r.

Bydgoszcz dn.12-06-2019 r.

 

S P R A W O Z D A N I E

 

z przeprowadzonych zawodów strzeleckich Służb Mundurowych „UNIFORM SHOOTING” w dniu 8 czerwca 2019 r. na strzelnicy stadionu sportowego K.S.”ZAWISZA” w Bydgoszczy.

 

Organizatorem zawodów był Mundurowy Klub Motorowy R.P. w Toruniu.

 

Zawody objęte były honorowym patronatem:

 

-Marszałka Województwa Kujowsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

-Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp.Pawła Spychały.

-Prezesa Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Bydgoszczy podinsp.w st.spocz.Romana Skrzeszewskiego.

 

Kierownikiem zawodów był Adam Szudajski ,Prezes Koła

Emerytów i Rencistów Policyjnych Bydgoszcz-Śródmieście.

 

Obsługę administracyjno-biurową i techniczną przy pomocy wolontariuszy

klasy mundurowej Szkoły Technicznej BZDZ sprawowali członkowie Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych Bydgoszcz-Śródmieście.

 

Na zawodach sędziowali sędziowie K.S. „Zawisza”w Bydgoszczy.

 

Do udziału w zawodach „Uniform Shooting” zgłosiły się następujące 4-ro osobowe drużyny:

 • Koło SEiRP Bydgoszcz-Śródmieście.

 • Koło SEiRP Radziejów.

 • Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku.

 • Zakład Karny w Grudziądzu.

 • Nadleśnictwo Bydgoszcz.

 • Szkoła Techniczna BZDZ w Bydgoszczy.

 • Komenda Miejska Policji w Toruniu.

 • Region MKMRP w Kole.

 • Region MKMRP we Włocławku.

   

W dniu 8 czerwca 2019 r. o godz.10-tej kierownik zawodów Adam Szudajski przywitał patronów,zawodników i kibiców oraz poprosił przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o otwarcie zawodów.

Przedstawiciel Marszałka Województwa Andrzej Woźniak po uroczystym wciągnięciu flagi MKMRP na maszt ,dokonał otwarcia zawodów ,przywitał przybyłych gości,zawodników i licznie zebranych kibiców ,życząc zawodnikom rekordowych wyników,a kibicom dużo emocji i miłego spędzenia czasu.

W następnej kolejności głos zabrał Prezes Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy podinsp.w st. spocz.Roman Skrzeszewski, życząc zawodnikom ostrej rywalizacji i zdobycia pucharów,a kibicom i osobom towarzyszącym przyjemnego spędzenia czasu oraz gorącego kibicowania.

 

Zawody odbyły się w dwu konkurencjach sportowych :

 

-strzelanie z karabinka sportowego do tarczy na odległość 50 m.

-strzelanie z pistoletu sportowego do tarczy na odległść 25 m.

oraz w konkurencjach rekreacyjnych:

-strzelanie z pistoletu sportowego przez kierowników drużyn na odległość 25 m do tarczy,/kategoria VIP/

-strzelanie z pistoletu sportowego do tarczy Prezydenta MKMRP i Prezesa ZG SEiRP na odległość 25 m.przez osoby chcące sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach zostali:

 

-karabinek sportowy -Andrzej Połeć z SEiRP Słupsk

-pistolet sportowy -Jarosław Stempniewicz z SEiRP Bydgoszcz-Śr

-łącznie pistolet i karabinek -Krzysztof Kaczmarek z KMP Toruń

-najlepsza drużyna - Komenda Miejska Policji Toruń

-najlepszy emeryt -Andrzej Połeć z SEiRP Słupsk

-najlepszy policjant -Krzysztof Kaczmarek z KMP Toruń

-najlepszy uczeń -Wiktoria Kluza ze Szkoły Technicznej

BZDZ

-najlepszy zawodnik SEiRP Bydgoszcz-Śr -Jarosław Stempniewicz

-konkurencja VIP -Piotr Sierakowski z KMP Toruń

Tarczę Prezydenta MKMRP zdobył Krzysztof Kaczmarek z KMP Toruń.

Za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych konkurencjach zwycięzcy otrzymali puchary,a za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca dyplomy.

W trakcie strzelania dla zawodników i zaproszonych gości był serwowany poczęstunek w postaci wojskowej grochówki z kotła oraz napoje chłodzące.